PK Engineering Solution Service Co,. Ltd
HOTLINE +662 944 4588 koravich@pk-ess.com

เครื่องดับเพลิง ชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02)

08 November 2018


เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟไม่นำสื่อ   ไฟฟ้า เมื่อฉีดออกมาจะขยายตัวเป็นก๊าซเย็น สีขาว และระเหยไปเอง ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้ในออฟฟ

 

 
 
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
 
ถังCo2 ขนาด 5ปอนด์
 
ถังCo2 (เหล็กอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
ถังCo2 (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
 
           
ถังCo2 (เหล็กอัลลอยด์)ขนาด 15 ปอนด์
 
ถังCo2 (เหล็ก)ขนาด 50 ปอนด์
 
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 10 ปอนด์
 
           
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 15 ปอนด์
 
ถังCo2 ยี่ห้อ Badger (อลูมินัมอัลลอยด์)ขนาด 50 ปอนด์
 
 

Other Product

เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง ชนิด โฟม (Foam) และ น้ำ

เครื่องดับเพลิง ชนิด น้ำยาเหลวระเหย

PK Engineering Solution Service Co,. Ltd Design By Webunique