PK Engineering Solution Service Co,. Ltd
HOTLINE +662 944 4588 koravich@pk-ess.com

เครื่องดับเพลิง ชนิด น้ำยาเหลวระเหย

08 November 2018


 เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) บรรจุก๊าซเหลวระเหยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟไม่นำสื่อไฟฟ้า เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอสีขาวระเหยไปเอง ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้ในออฟฟิศ ห้องคอนโทรลไฟ

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)
 

ถังดับเพลิง HFC236-fa 5lbs

(ทดแทนน้ำยา Halotron I )

 

ถังดับเพลิง HFC236-fa 10-15lbs

(ทดแทนน้ำยา Halotron I)

 

กฎหมายยกเลิก ลด ละ ฮาโลตรอน

( Halotron - I )

 
           
ถังดับเพลิงอัตโนมัติ HFC236-fa
 
ถังดับเพลิง น้ำยา BF2000
 
ถังดับเพลิง น้ำยา BF2000 ขนาด 50lbs
 

Other Product

เครื่องดับเพลิง ชนิด โฟม (Foam) และ น้ำ

เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง ชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02)

PK Engineering Solution Service Co,. Ltd Design By Webunique